Naše služby

Tvoříme inovativní vize a realizujeme kreativní řešení. Flexibilně implementujeme nové trendy, technologie a postupy. Našim klientům pomáháme rozvíjet kapacity pro posilování odolnosti a udržitelného růstu.

Strategické
poradenství

Organizacím ze soukromého i veřejného sektoru poskytujeme služby v oblasti strategického rozvoje a projektového řízení. Naše partnery podporujeme ve zlepšování procesů, nastavování provozních modelů a přípravě nových služeb.

Metodická podpora

Zpracování podpůrných analýz, stanovení priorit, formulování strategie

Strategický rámec

Naplňování regionálních, národních i celoevropských cílů

Implementace

Spolupráce při přípravě a realizaci strategicky významných opatření

Projektová kancelář

Podpůrný externí i interní projektový management a odborný dozor

Business Development

Rozvoj a transformace obchodních modelů i poskytovaných služeb

Znalostní transfer

Přenos informací, zkušeností a dobré praxe v rámci ekosystému

Energetika
a udržitelnost

Energetiku vnímáme v širším kontextu. Zaměřujeme se na úspory, efektivní správu a energetickou soběstačnost. Zohledňujeme principy udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti.

Bezpečnost
a odolnost

Posilujeme bezpečnost, odolnost a adaptabilitu prostřednictvím pokročilých technologických řešení. Rozvíjíme integrovaný přístup k bezpečnosti.

Posilování širšího pojetí bezpečnosti – energetika, kyberbezpečnost, sítě

Rozvoj CCTV/MKDS a využití pokročilých analytických nástrojů

Risk Management
a Compliance

Nástroje bezpečnostního situačního managementu a řízení incidentů

Zpracování bezpečnostních analýz a případových studií

Podpora rozvoje datové a komunikační infrastruktury vč aplikačních řešení 5G

Inovační
kapitál

V roli Angel investora podporujeme start-upy a inovativní myšlení. Zapojujeme se do výzkumu, vývoje a mezinárodní spolupráce. Zastupujeme nejmodernější produkty a služby špičkových firem na globální úrovni.

Start-upy

Podpora start-upů a akcelerace podniků již v raných fázích

Nové trhy

Market Entry Strategy a podpora vývoje řešení

Fúze a akvizice

Market Intelligence, průzkumy trhů, mapování potenciálních akvizic

Investiční příležitosti

Propojení na širší síť investorů, Angel Investing

Inovační management

Řízení inovací a příprava kreativních konceptů

Věda a výzkum

Participace na projektech vědy, výzkumu a inovací (VaVaI)

Veřejné
vztahy

Disponujeme zkušenostmi z českého a evropského Public Affairs prostředí. Poskytujeme portfolio komunikačních a koordinačních služeb se zaměřením na subjekty veřejné správy, budování aliancí a další formy zastupování zájmů našich klientů.

Digitální
transformace

Podporujeme naše klienty při rozvoji konceptů eGovernment, Smart City a Průmyslu 4.0.

Komplexní digitalizace včetně přípravy ICT strategií a auditů

Data Management, analytické služby a zajištění kybernetické bezpečnosti

Podpora využití pokročilých nástrojů a řešení umělé inteligence (AI)

Evaluace a optimalizace procesů včetně jejich automatizace (RPA)

Vlastní řešení virtuálních
asistentů a vývoj specializovaných
webových portálů

Rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a obcí

IČO: 04153499

Italská 2581/67

Napište nám

mail@gatum.cz

© 2023 Gatum Group s. r. o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 243344

Cookies
GDPR