Energetická koncepce

Energetická koncepce konsoliduje dostupné informace o energetickém hospodářství, definuje energetické cíle, je nástrojem pro dosahování úspor a slouží jako východisko pro další rozvoj v oblasti energetiky.

Jak zajistit přístup k cenově dostupné a spolehlivé energii?
Jaká jsou rizika a příležitosti nových technologií v energetice?
Jak lze zvýšit energetickou účinnost budov a zařízení?

Pomáháme našim klientům pochopit jejich energetické potřeby na základě dat, formulovat relevantní úsporná opatření a zahájit proces efektivního hospodaření energií. Zlepšujeme procesy, zvyšujeme energetickou bezpečnost a posilujeme energetickou soběstačnost.

Náš přístup

Realizujeme energetické koncepce pro municipality, průmysl a další komerční partnery.

Ukázkový referenční projekt

Klient: Město / městská část
Aktivita: Zpracování koncepce a návazné energetické poradenství

Počet
obyvatel

100 tisíc +

Hodnota
zakázky

1 mil. Kč +

Budov
v majetku

200 +

Řešená
spotřeba

100 GWh +

Potenciál
úspor

25 %

Navržených
typů opatření

30 +

Zpracovali jsme analýzu výchozího stavu energetického hospodářství

Zmapovali jsme zdroje energie a popsali stávající infrastrukturu

Dohledali jsme, očistili a konsolidovali data o spotřebách

Provedli jsme terénní šetření budov a technologií

Vytvořili jsme a vizualizovali energetickou bilanci

Navrhli jsme katalog relevantních úsporných opatření

Zapojili jsme klienta pro vytvoření zásobníku prioritních projektů

Zhodnotili jsme proveditelnost a návratnost opatření

Identifikovali jsme vhodné zdroje financování navrhovaných řešení

Poskytované služby

Zavedení systému energetického managementu

Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti

Modernizace
osvětlení

Výměna zdrojů
vytápění

Instalace fotovoltaické elektrárny a možnosti akumulace

Hodnocení vhodnosti využití dalších obnovitelných zdrojů

Potenciál tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek

 

Zapojení do komunitní energetiky

Využití principů modrozelené infrastruktury

Soubory ke stažení

Název souboru

IČO: 04153499

Italská 2581/67

Napište nám

mail@gatum.cz

© 2023 Gatum Group s. r. o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 243344

Cookies
GDPR