Your bridge to our
team of experts

Your bridge to our
team of experts

obecné požadavky

Jméno Příjmení

CEO

Daniel Vlček

procesní optimalizace

Martin Havlík

strategické poradenství

Mikuláš Prouza

Energetika a udržitelnost

Tomáš Patočka

bezpečnost a odolnost

Libor Koch

veřejné vztahy

Daniel Vlček

inovační kapitál

Tomáš Patočka

digitální transformace

Pavel Kuka

IČO: 04153499

Italská 2581/67

Contact us

mail@gatum.cz

© 2023 Gatum Group s.r.o. registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file no. C 243344

Cookies
GDPR