Integrovaná bezpečnost

Integrovaný přístup zohledňuje všechny dimenze bezpečnosti a odolnosti – zejména fyzickou, informační, kybernetickou, sociální a energetickou. Nad rámec prevence aktivně podporujeme kapacity včasné adaptace i rychlého zotavení z neočekávaných krizí.

Jak rozvíjet firmy a města odolnější vůči šokům a krizím?
Jak chránit společnost před fyzickými hrozbami i digitálními útoky?
Jak prohlubovat spolupráci a zvyšovat pocit bezpečí?

Bezpečnost plní klíčovou roli v rámci pracovního, volnočasového, obchodního a společenského života. Kontinuálně proto hledáme řešení aktuálních problémů i dlouhodobých výzev, které přispívají ke zvyšování celkové odolnosti podniků a pocitu bezpečí ve městech a regionech.

Modernizace a optimalizace technologií kamerového systému

Rozšíření kamerového systému o inteligentní senzory detekce zvuků

Vytěžování statistických dat z monitorované scény – pohyb osob a vozidel

Integrace a živý přenos z mobilních zařízení – tělové kamery, kamery ve vozidlech

Zrychlení a zabezpečení datové infrastruktury – 5G, optika, IoT sítě

Podpora krizového řízení a sdílení informaci se složkami IZS

Využití analytických nástrojů pro automatickou detekci událostí v reálném čase

Nasazení pokročilých forenzních nástrojů pro zrychlení analýzy videozáznamů

Náš přístup

Posilujeme širší pojetí bezpečnosti a odolnosti – zlepšujeme procesy, zavádíme technologie a podporujeme rozvoj infrastruktury. Umožňujeme lepší využití dat.

Ukázkový referenční projekt

Klient: Skupina měst, kraje a bezpečnostní komunity
Aktivita: Rozvoj kapacit bezpečnostního a situačního managementu

Řešených
kamer

70 +

Získaná
dotace

20 mil. Kč

Hodnota
reference

2,5 mil. Kč +

Zapojených
partnerů

20 +

Realizováno
inovací

15 +

Spuštěných
5G aplikací

2

Připravili jsme vstupní bezpečnostní analýzu klienta

Zpracovali jsme strategii modernizace dohledových systémů

Provedli jsme audit a revizi systému správy a údržby vč. kompetenčního modelu

Definovali jsme scénáře a standardy nasazení nástrojů analýzy obrazu

Připravili jsme koncept regionálního bezpečnostního a datového koridoru

Navrhli jsme inovativní 5G projekt finančně podpořený z Národního plánu obnovy

Plnili jsme roli odborného dozoru a projektového řízení při realizaci opatření

Řešili jsme využití kamerového systému jako zdroje dat například o dopravě

Využití principů odolnosti

Poskytované služby

Inovace dohledových systémů vč. integrace nových řešení

Testování inovativních technologií (LiDAR, zvukové senzory)

Nasazení pokročilých nástrojů analýzy obrazu

Implementace nástrojů pro automatizaci provozu a zabezpečení

Rozvoj datové infrastruktury vč. optických sítí a 5G

Bezpečnostní situační management a řízení incidentů

Sběr dat, analytické nástroje a integrační platformy

Mapování finanční podpory ze zdrojů na úrovni ČR i EU

Posílení kapacit kybernetického zabezpečení

Soubory ke stažení

Název souboru

IČO: 04153499

BASE: Italská 2581/67

Napište nám

mail@gatum.cz

© 2023 Gatum Group s. r. o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 243344

Cookies
GDPR