PORADENSTVÍ PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ROZVOJE, TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ A BEZPEČNOSTI

O nás

Jsme poradenská společnost orientující se zejména na technologické, bezpečnostní a konzultační projekty. Disponujeme zkušenostmi z privátního sektoru i na úrovni veřejné správy.

Naše mnohaleté zkušenosti jsou rovněž zužitkovávány při tvorbě strategických dokumentů (rozvojové plány, Smart a Safe City koncepce,  studie proveditelnosti apod.).

Gatum tvoří inovativní vize a usnadňuje jejich naplňování v roli architekta a projektového manažera technologických projektů

Tvoříme kreativní koncepty reagující na specifické potřeby, problémy a situace klientů. Firmám, veřejnému sektoru a investorům nabízíme zejména:

  • poradenské služby
  • tvorbu koncepcí, strategií a odborných analýz
  • ideaci inovativních integrovaných řešení na míru
  • zprostředkování předních odborníků
  • projektové řízení při zavádění pilotních i strategických řešení
  • relevantní doplňkové služby ve spolupráci s našimi partnery
  • public affairs
  • spolupráci s českými a zahraničními startupy

V kontextu technologického a poradenského ekosystému Gatum zastupuje nejmodernější produkty a služby špičkových firem na globální úrovni. Spojuje profesionály ze všech oblastí – manažerského poradenství, technologického světa, akademického prostředí a veřejné správy do jednoho ekosystému.

Strategické
poradenství

Klientům ze soukromého i veřejného sektoru poskytujeme služby strategického a manažerského poradenství. V rámci strategického rozvoje zpracováváme koncepční dokumenty, studie proveditelnosti, akční plány apod. Podporujeme naše partnery při transformaci obchodních modelů, pomáháme vytvářet nové produkty a služby.

Bezpečná a odolná
města budoucnosti

Koncept Safe Cities doplňuje a rozšiřuje dosavadní přístupy k rozvoji inteligentních měst  budoucnosti prostřednictvím problematiky integrované bezpečnosti a odolnosti. Vnímáme se jako inovátoři v rozvoji Safe Cities se zaměřením na oblasti bezpečnostního situačního managementu, video recognition a integračních platforem.

Příprava konceptů
a projektové řízení

Pro naše partnery a klienty integrujeme dílčí řešení do komplexních projektů na míru, vytváříme nové přístupy, definujeme standardy a pracujeme s reálnými daty. Efektivně koordinujeme projektové aktivity a jednotlivé aktéry. Zajišťujeme profesionální komunikaci, facilitaci a vyjednávání.

Výzkum, vývoj, inovace
a mezinárodní spolupráce

Zastupujeme nejmodernější produkty a služby špičkových firem na globální úrovni. Využíváme naše zkušenosti z účasti na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje pro naplnění inovačního potenciálu našich klientů. Spolupracujeme s oborovými organizacemi a expertními spolky.

ADVISORY CITY HUB
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Advisory City Hub je specializovaná platforma společnosti Gatum, v rámci které podporujeme udržitelný rozvoj českých obcí, měst a krajů. Naším cílem je české samosprávě ukázat cestu ke zvládnutí aktuálních celospolečenských výzev, kterým dříve či později bude čelit. Naší specializací jsou dotační mechanismy na národní i celoevropské úrovni.

PUBLIC
AFFAIRS

Naši experti mají mnohaleté zkušenosti z českého a evropského public affairs prostředí. Gatum poskytuje široké portfolio služeb v oblasti PA se zaměřením na komunikaci s institucemi veřejné správy, budování aliancí a další formy zastupování zájmů našich klientů.

Gatum Group s. r. o.

IČO: 04153499
BASE
Italská 2581/67
120 00 Praha

© 2022 Gatum Group s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 243344